Choď na obsah Choď na menu
 


Právo sú pravidlá.

 

Aby boli pravidlá rešpektované, tak musí byť v ľuďoch základná viera v hodnoty, na ktorých sú postavené.

 

Ak začnú v spoločnosti vznikať hodnoty iné, právo prestáva byť rešpektované, alebo vznikajú mimoštátne pravidlá menších celkov - hodnotovo upadnutejšie ako tie štátne, ale aj hodnotovo pozdvihnutejšie ako tie štátne.

 

Tu by sme sa chceli venovať tým hodnotovo pozdvihnutejším, etickejším, morálnejším, ľudskejším, celostnejším možnostiam, ako tvoriť pravidlá a ako utvárať ich obsah.

 

Základom je pre nás vždy pred-obraz o človeku a svete, ktorý dané pravidlo predchádza.

Hlásime sa k celostnému obrazu sveta a celostnému obrazu človeka, ktoré možno nájsť okrem iného aj:

- v pôvodnej slovenskej kultúre,

- v novších vedeckých i nadvedeckých náhľadoch ktoré prekonali hmotárstvo (vrátane tzv. novej paradigmy vedy a niektorých interpretácií kvantovej fyziky...)

- ...

 

(viac bude vo "východiskách"...)