Choď na obsah Choď na menu
 


Marcel Desax v BB

10. 11. 2011

Pozývame Vás na stretnutie s intuitívnou pedagogikou

s MARCELom DESAXom

do školy Fantázia (Magurská 16, B. Bystrica).

 

Okrem informácií uvedených nižšie viďte aj naše odkazy na Iris Johansson a na "príspevky", kde je preložený kúsok jej knihy o prispôsobení. Tématicky to súvisí s týmto stretnutím.

Podrobné technické informácie o priebehu seminára sem doplníme neskôr.

Ak by ste však mali otázky, kontaktujte nás prosím (viď "Spojenie" v Menu alebo cez tuintusk@gmail.com)

 

 

POZVÁNKA

 

Peter Živý a Katarína Králiková, v spolupráci s učiteľmi školy Fantázia

Vás pozývajú na zážitkové stretnutie s intuitívnou pedagogikou, s učiteľom školy Solvik, venujúcim sa dlhoročne komunikácii

MARCEL DESAX

2.-4.12.2011
v Banskej Bystrici

(Škola Fantázia, Magurská 16, B. Bystrica, www.skolafantazia.sk)

Už vyše troch desaťročí sú v škole Solvik v Järne (Švédsko) rozpracovávané
základy „intuitívnej pedagogiky“. Školenie zmyslovej pozornosti vyrastajúce
z pohybu, hudby a improvizácie, a s tým súvisiace učebné metódy, predovšetkým pre
deti, sa opierajú o prácu Pära Ahlboma, švédskeho učiteľa a hudobníka, zakladateľa
„pohyblivej triedy“, zakladateľa školy SOLVIK (nar. 1932).

Marcel Desax:

„V mojich seminároch ide o to, ako môžem komunikovať

so sebou samým, aby som potom mohol komunikovať so
svetom. Jediný človek, ktorý ma môže zmeniť, som ja
sám. Ako sa teda môžem správať k svetu tak, aby som
bol v sebe spokojný, aj keď ani zďaleka so všetkým
nesúhlasím, čo sa tam deje? Moje východisko leží
v pedagogike. Ale spozoroval som, že väčšina toho, čo
som tam našiel, má všeobecnú platnosť.”

Cez rozhovory a jednoduché cvičenia budeme rozvíjať nástroje na stále
lepšiu komunikáciu so sebou samým, so svojím telom a so svetom.

 

 

MARCELOV LETÁČIK, pracovne preložený:

- preklad z brožúrky z nemčiny-

Marcel Desax

 

Sprevádzanie – Semináre – Mediácia - Supervízia

 

 

Životopis

         Marcel Desax

 

Pracuje a pôsobí vyše 20 rokov na škole Solvik (www.solvikskolan.se), waldorfskej škole v Järne/Švédsko. Spočiatku sa výrazne podieľal na tamojšom staviteľskom impulze a na utváraní krajiny a okolia, stal sa žiakom a potom spolupracovníkom Pära Ahlboma (zakladateľa intuitívnej pedagogiky; pohyblivej triedy). Dlhé roky je taktiež žiakom a neskôr spolupracovníkom Iris Johansson. (Komunikácia ako umenie)  Dnes pôsobí ako učiteľ, mentor a mediátor, a vedie semináre. Je otcom šiestich detí.

 

 

Čo by bolo, ak by do toho nič nevošlo?

 

V situáciách, v ktorých neviem ako ďalej, v ktorých nie som spokojný – ani s niečím mimo mňa, ani so sebou samým - , sa vo mne pevne usadili neodžité pocity.

 

Som tak dlho zajatcom v mojom vlastnom tele, kým skrze vlastné vedomie nevôjdem do kontaktu s mojimi pocitmi

Cez ten kontakt vzniká pohyb a možnosť, že sa stanem znova schopným konania, a tým dostanem prístup k riešeniam, ktoré by mi pred tým ani nenapadli.

 

Ja nepracujem podľa nejakej určitej metódy, aj keď spôsoby mojej práce sa miestami prekrývajú so spôsobmi myslenia rôznych metód.

 

Každý človek má riešenie svojej situácie v sebe. Ide o to, aby rozpoznal, čo mu tam stojí v ceste, a aby s tým pracoval.

 

 

Mentor v pedagogických otázkach

 

Náš školský systém kladie na nás mnohé požiadavky, s ktorými sa chceme vysporiadať. Pokúšame sa konať ako najlepšie vieme, ale stále znova sa dostávame do stresu, unavíme sa, prestane sa nám chcieť, alebo nás zastihnú rôzne strachy.

 

Čo to má vlastne za dôvod? A ako sa môžeme voči tomu správať plní fantázie a konštruktívne?

 

Nemá veľmi zmysel hovoriť o tom, čia je niečo vina. Skutočné riešenie vzniká až vtedy, keď sme ochotní pozrieť sa na to, ktoré vnútorné vlastnosti nám bránia zostať v konštruktívnom toku.

 

Keď medzi mňa a mojich žiakov vojdú napätia, keď vojdem do pokušenia narábať s nimi s mocou, keď si myslím, že ich musím zmeniť, aby dobre fungovali, tak som narazil na konflikty v sebe. Len ak začnem pracovať s týmito konfliktami, objavím, že deti sa začínajú cítiť byť pochopené.

 

Práca na nás samých a z toho vznikajúci dôveryplný kontakt k deťom necháva vznikať také bezpečie, ktoré umožňuje, aby sa každé dieťa vyvíjalo a menilo stupne svojej zrelosti podľa svojho taktu.

 

Vychádzam z toho, že v zásade každému človeku stojí k dispozícii bohatý a naplnený život. Toto pôvodné vychádza z dôvery a spôsobuje, že môžeme žiť v spokojnosti so sebou a svetom.

 

 

Mediácia – riešenie konfliktov

 

Ak si s niekým nerozumieme, stále sa z niekoho hneváme, ak niekto nerobí vôbec to, čo by sme radi – tak sa môžeme buď stále zlostiť, tej situácii unikať, .... alebo zoberieme seba samých vážne a riešime konflikty, ktoré v nás vznikli.

 

 

Semináre

 

Keď narazím v živote na nepríjemné zmeny alebo odpor, vznikajú v mojom tele pocity. Tento proces sprevádzajú väčšinou viac či menej nevedomé bolesti a strachy. Ak tieto zoberiem vážne, môžu mi pomôcť naučiť sa rozumieť reči môjho tela. Je to tá reč, ktorá ma upozorňuje na to, ako bude prebiehať môj vlastný vývoj. Tým pádom sa dá povedať, že nám má život čo povedať najviac tam, kde vznikajú trenia.

 

V mojich seminároch ide o to, aby sme v rozhovoroch a jednoduchých cvičeniach rozvinuli nástroje na stále lepšiu komunikáciu so sebou samým, so svojím telom a so svetom.

 

 

Hovorenie o deťoch a rozhovory s rodičmi

 

Obzvlášť vtedy, ak zažívame deti ako „náročné“, poukazujú nám na naše možnosti vývoja. Pokým si nosím životom nevyriešené veci, stavajú sa mi tieto do cesty, keď vstúpim do kontaktu s dieťaťom.

 

Deti sú dnes jemnocitnejšie a zraniteľnejšie voči nedostatkom a nevyriešeným minulostiam nás dospelých. Sú priamo závislé na tom, ako my zaobchádzame so sebou samými.

 

V rozhovoroch, ktoré mám s dospelými, môžem pomôcť lepšie a ďalej rozvinúť porozumenie pre vlastnú situáciu a stav. Toto väčšinou vedie priamo k zmene východiska, ktoré umožní vojsť s dieťaťom do konštruktívneho kontaktu.